Nieuws!

Actie Kerkbalans 2023

19 december 2022

Van 14 januari t/m 27 januari komt een vrijwilliger van Actie Kerkbalans bij u langs of ontvangt u van ons een email. Voor onze kerk is de Actie Kerkbalans de belangrijkste bron van inkomsten. Kerken ontvangen geen subsidie. Dit betekent, dat alle kosten van de kerk moeten worden opgebracht uit de jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

De afgelopen jaren waren in meerdere opzichten moeilijk. Het kerkbezoek en onze inkomsten liepen terug. De inflatie en de energiekosten stegen juist. De verliezen lopen snel op. Daarom hebben wij uw bijdrage nodig. De waarde van kerk-zijn is niet in bedragen te vangen! Maar kerk-zijn kost wel geld.

Wij willen u vragen uw bijdrage dit jaar naar draagkracht te verhogen. Ook kunt u er voor kiezen om uw bijdrage via een Overeenkomst Periodieke Gift aan de kerk te regelen. U kunt uw bijdrage digitaal overmaken op IBAN: NL29 RABO 0373 7310 27 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vleuten-De Meern onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’. Wij hebben alle vertrouwen in de toekomst. Alvast heel hartelijk dank!

Actie Kerkbalans 2023