Nieuws!

Actie Kerkbalans 2024

14 januari 2024

Van 12 t/m 26 januari loopt Actie Kerkbalans. In deze periode komt één van onze vrijwilligers bij u langs of ontvangt u van ons een email. Voor onze kerk is de Actie Kerkbalans de belangrijkste bron van inkomsten. Kerken ontvangen geen subsidie. Dit betekent, dat alle kosten van de kerk moeten worden opgebracht uit de jaarlijkse bijdragen aan de Actie Kerkbalans.

De waarde van kerk-zijn is niet in bedragen te vangen! Maar kerk-zijn kost wel geld, nu en in de komende jaren. Dit keer is deze Actie nog belangrijker dan voorgaande jaren! Daarom vragen wij u om uw bijdrage dit jaar naar draagkracht te verhogen.

Ook kunt u er voor kiezen om uw bijdrage via een (fiscaal gunstige) Overeenkomst Periodieke Gift aan de kerk te regelen. Neem dan contact op met de kerkrentmeesters.

U kunt uw bijdrage digitaal overmaken op IBAN: NL29 RABO 0373 7310 27 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vleuten-De Meern onder vermelding van ‘Kerkbalans 2024’. Wij houden alle vertrouwen in de toekomst van onze kerk. Alvast heel hartelijk dank!

Kerkbalans_2024