Gebedsgroep

Het gebedsteam komt elke drie weken in de kerk bij elkaar om samen God te danken en te bidden. Zij bestaat uit een groep gemeenteleden, waar iedereen zich bij aan kan sluiten. Zij bidden samen bijvoorbeeld voor steun, vertrouwen en leiding als gemeenteleden een moeilijke tijd doormaken of danken voor alle goedheid, die je mocht ervaren en ontvangen. Ook sturen zij regelmatig een kaartje ter bemoedeging naar gemeenteleden. Voor meer informatie of om gebedsintenties te delen kun je mailen naar: gebedsteam@marekerkdemeern.nlĀ 
Open Monumentendag
zaterdag
14 september 2024
Rommelmarkt
vrijdag
20 september 2024
Rommelmarkt
zaterdag
21 september 2024
Open Monumentendag
zaterdag
14 september 2024
Rommelmarkt
vrijdag
20 september 2024
Rommelmarkt
zaterdag
21 september 2024

Gebedsgroep

Je bijdrage aan de Marekerk is van harte welkom. In de zondagse dienst is eaHet gebedsteam komt elke drie weken bij elkaar om samen God te danken en te bidden. Zij bestaat uit een groep gemeenteleden, waar iedereen zich bij aan kan sluiten. Zij bidden samen bijvoorbeeld voor steun, vertrouwen en leiding als gemeenteleden een moeilijke tijd doormaken of danken voor alle goedheid, die je mocht ervaren en ontvangen. Ook sturen zij regelmatig een kaartje ter bemoedeging naar gemeenteleden.r een collecte voor het beheer en opbouw van de gemeente. Daarnaast kan je ook zelf een gift overmaken speciaal voor de kerkrentmeester. Dit kan naar rekeningnummer
NL29RABO0373731027. Via de Givt-app kan je digitaal geven. Je bijdrage aan het werk van de diaconie is van harte welkom. In de zondagse dienst is er een collecte met een diaconale bestemming. Daarnaast kun je ook zelf een gift overmaken speciaal voor de diaconie. Dit kan naar rekeningnummer NL17RABO0341400076. Via de Givt-app kun je digitaal geven aan dit collectedoel. Je giften kan je jaarlijks aftrekken van de te betalen inkomstenbelasting bij de belastingopgave. Afhankelijk van je inkomen, krijg je dus tot 52% terug van jouw gift. Dit geldt ook voor de collectebonnen en collecte via de Givt-app.

zaterdag
14 september 2024
vrijdag
20 september 2024
zaterdag
21 september 2024