Nieuwjaarsdag

zondag
1 januari 2023
11:00 -
12:00 uur
Kerkzaal Marekerk

Een dag om vooruit te zien naar wat komen gaat. We kunnen elkaar dan begroeten en nieuwjaarswensen geven en na de dienst is
er koffie en thee.