Gezinspicknick

zondag
19 september 2021
11:29 -
13:00 uur
-

We ontmoeten elkaar op het Evenemententerrein in het Máximapark. Neem je eigen lunch, kleed, gezin en spelletjes mee. Dan delen we de gezelligheid om 1,5 meter! Kindernevendienst, LEV, catechese en het Vakantiebijbelfeest vertellen je tijdens de picknick hoe we als Marekerk invulling willen geven aan “Geloof en gezin".