Startzondag

zondag
5 september 2021
10:00 -
11:30 uur
Kerkzaal Marekerk

Eredienst
Iedere zondag is er een eredienst in de Marekerk die duurt van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur.

Tijdens de gehele dienst is er een kindercrèche en tijdens de bijbellezingen en de preek gaan de jongere kinderen (onder-en bovenbouw van het basisonderwijs) naar een andere ruimte voor hun eigen bijeenkomst. Daarna komen zij weer terug in de kerk.

Regelmatig is er op zondagavond ook een bijeenkomst of eredienst met een afwisselend aanbod. Voor de aard van de bijeenkomsten en de data en tijden verwijzen wij u naar de Agenda. Ook verwijzen wij u graag naar de Vier, het kerkblad dat eens in de 4 weken verschijnt.

Welkom en koffie
Iedere zondag staat er zowel aan de hoofdingang van de kerk als bij de ingang van de Klepel (de ontmoetingsruimte achter de kerk) iemand van de welkomstcommissie. Deze persoon deelt liturgieën uit en kan u als u wilt verder wegwijs maken.

Na de dienst bent u en evt. uw gezin van harte welkom om een kopje koffie, thee of limonade te drinken en wat na te praten in de Klepel. Zeer aanbevolen: een goede manier om elkaar en de kerk beter te leren kennen.

Bloemengroet
Tijdens de zondagse kerkdiensten staan er bloemen op de avondmaalstafel in het liturgisch centrum.
Na de (avond)dienst worden de bloemen als groet van de gemeente door een van de gemeentleden bezorgd bij een zieke, een oudere of een gemeentelid die iets te vieren heeft.
Coördinatie:
scriba@marekerkdemeern.nl