Taizéviering

zondag
5 november 2023
19:30 -
20:30 uur
Kerkzaal Marekerk

Vanaf 18.30 kan je aanschuiven om tot 19.15 de Taizéliederen met elkaar te oefenen. Vanaf 19.15 stille binnenkomst. Om 19.30 begint de viering.

Taizé aan de Leidsche Rijn

We zingen Taizéliederen, er is een bijbellezing en ruimte voor stilte en gebed. Het gaat om op adem komen en bezinning. Een muziekgroep zorgt voor de begeleiding. In de tekst die wordt gelezen, net als in Taizé, noemt Jezus zich het levende brood
en belooft dat wie dit brood eet, eeuwig zal leven. Dat komt ook in de Psalmlezing en de liederen naar voren.

Voor vragen mail naar taizeaandeleidscherijn@gmail.com
Voor meer informatie zie ook: facebook.com/https://www.facebook.com/taizeaandeleidscherijn