Contact

Marekerk – De Klepel
Zandweg 126
3454 JZ De Meern
T: 030-6663100

Predikant
ds. Annemarie Six-Wienen
T: 06-12911953
E: predikant@marekerkdemeern.nl

Pastoraal medewerker
Lenny Oosterom-van der Weijde
T: 06-46491470
E: pastoraalwerker@marekerkdemeern.nl

Pastoraal meldpunt
Nanny Koetsier
T: 06-48013947
E: pastoraat@marekerkdemeern.nl

Diaconie
Frans Baars
E: diaconie@marekerkdemeern.nl

Scriba
Margreet Ottink-Lagerweij
Zuiderplantsoen 2
3454 ES De Meern
T: 06-44895977
E: scriba@marekerkdemeern.nl

Ledenadministratie
Bram Hoogendoorn
E: ledenadministatie@marekerkdemeern.nl

Kerkmusicus
Jeannette van ’t Veld
E: kerkmusicus@marekerkdemeern.nl

Koster
Jolanda Klaasen
T: 06-30816160
E: agenda@marekerkdemeern.nl
(voor vragen over verhuur Marekerk en De Klepel)

De Zandweg
(voorheen het Vereenigingsgebouw)
Arie van Duijn, beheerder
Zandweg 148
3454 HA De Meern
T: 030-6663701 / 06-40242271
E: info@dezandweg.nl (voor vragen over verhuur van De Zandweg)
W: www.dezandweg.nl

Vertrouwenspersoon
ds. Arrie van Veen
T: (volgt nog)
E: (volgt nog)

Zondagsbrief
Wekelijks verschijnt een digitale zondagsbrief. Papieren exemplaren zijn ook in de Marekerk beschikbaar. Kopij voor de zondagsbrief kunt u vóór woensdagavond 18.00 uur aanleveren via: zondagsbrief@marekerkdemeern.nl. Ook als u zich wilt abonneren op de zondagsbrief, stuurt u een bericht naar dit e-mailadres.

Vragen
Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar de scriba.