Contact

Marekerk – De Klepel
Zandweg 126
3453 JZ De Meern
T: 030-6663100

Predikant
Vacant

Pastoraal medewerker
Lenny Oosterom-van der Weijde
T: 06-46491470
E: pastoraalwerker@
marekerkdemeern.nl

Pastoraal meldpunt
Nanny Koetsier
T: 06-48013947
E: nannykoetsier@hotmail.com

Scriba
Margreet Ottink-Lagerweij
Zuiderplantsoen 2
3454 ES De Meern
T: 06-44895977
E: scriba@marekerkdemeern.nl

Koster
Jolanda Klaasen
T: 030-6663100 / 06-45503475
E: agenda@marekerkdemeern.nl
(voor vragen over verhuur Marekerk en De Klepel)

De Zandweg
(voorheen het Vereenigingsgebouw)
Arie van Duijn, beheerder
Zandweg 148
3453 HA De Meern
T: 030-6663701 / 06-40242271
E: info@dezandweg.nl (voor vragen over verhuur van De Zandweg)
W: www.dezandweg.nl

Zondagsbrief
Wekelijks verschijnt een digitale zondagsbrief. Papieren exemplaren zijn ook in de Marekerk beschikbaar. Kopij voor de zondagsbrief kunt u vóór woensdagavond 18.00 uur aanleveren via: zondagsbrief@marekerkdemeern.nl. Als u zich wilt abonneren voor de zondagsbrief, stuur dan een bericht naar de scriba.

Vragen
Als u een specifieke vraag heeft, neemt u dan contact op met een van de hiervoor genoemde personen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar de scriba. Uw vraag zal zo spoedig mogelijk beantwoord worden.