Nieuws!

Geef vandaag voor de kerk van morgen

1 december 2021

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari 2022 doet de Marekerk mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als gemeenteleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die geloof, hoop en liefde en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Daar hebben we uw bijdrage bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat wij onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief of e-mail met het verzoek om bij te dragen. We hopen, dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Afgelopen september zijn de kerkzaal en de Klepel na een verbouwing feestelijk heropend. We zijn nog niet helemaal klaar met bouwen en vernieuwen. Op het lijstje staat nog een aantal kleine zaken. Zo willen we in de crèche een vaste kast maken, waarin alle kinderspullen netjes opgeborgen worden. De consistorie heeft nog een kleine opknapbeurt nodig en in de ruimtes boven willen we makkelijk inklapbare tafels plaatsen, zodat die ruimtes ook te gebruiken zijn voor andere doeleinden. Daarnaast willen we in het komende jaar met uw bijdrage het pastoraat, catechese, huiskringen, cursussen zoals Alpha en Micha en andere kerkelijke activiteiten blijven ondersteunen. Helpt u mee?

Op naar de kerk van morgen!

Actie Kerkbalans 2022