Nieuws!

Gemeenteavond: profielschetsen

12 november 2021

Het is een poosje stil geweest naar aanleiding van het vertrek van ds. Leon Bal, maar de kerkenraad heeft ondertussen de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant en de profielschets van de gemeente gereed. De kerkenraad legt deze profielschetsen aan u voor met het verzoek om input te leveren, zodat de definitieve versies op uw instemming kunnen rekenen en de beroepingscommissie aan de slag kan.

Dit vindt plaats tijdens een gemeenteavond die zal worden gehouden op donderdag 18 november, in de kerkzaal. De gemeenteavond begint om 19.30 uur en is ook digitaal te volgen via Kerkdienstgemist.nl. U ontvangt begin volgende week, via mail, nadere informatie met betrekking tot deze avond.

Dit alles onder voorbehoud van maatregelen van de overheid, als het nodig is zal de avond digitaal doorgaan. 

profielschets