Gemeenteprofiel

Geloofsgemeenschap

De Marekerk is een veelkleurige geloofsgemeenschap met bijna 1300 leden. Binnen de Protestantse Kerk Nederland plaatsen we onszelf in het midden, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor de breedte van de geloofsbeleving. Wij laten ons bezielen door ons gezamenlijk geloof in God en Jezus Christus door de bevrijdende invloed van de Geest. Wij dragen met onze eigen gaven en talenten bij aan deze betrokken en zorgzame gemeenschap. Wij zetten ons in voor de mensen en de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Samen met de wijkgemeente Vleuten vormen we de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern.

De breedte in de geloofsbeleving zien we als een geschenk van de Geest. We willen nieuwe vormen ontdekken in vieren, het onderhouden van de onderlinge verbondenheid en in het naar buiten treden als kerk. Ook in muziek- en liedkeuze drukken wij onze veelkleurigheid uit. We gebruiken daarom naast het Liedboek (2013) ook andere muziek en liederen die dienstbaar kunnen zijn aan onze vieringen.

Collega's

In onze wijkgemeente werkt de predikant samen met de kerkelijk werker en de kerkmusicus. Ook heeft de Marekerk een vaste koster. De predikanten van Vleuten en De Meern gaan minstens een keer per jaar bij elkaar in de dienst voor en nemen voor elkaar waar tijdens vakanties. In Leidsche Rijn werken de voorgangers van de christelijke geloofsgemeenschappen regelmatig samen, bijvoorbeeld in het aanbieden van jeugdcatechese, de jaarlijkse openluchtdienst in het Máximapark en de Lichtjesroute in de Adventstijd.

Kerkgebouw

Het kerkgebouw ligt centraal in De Meern aan de Zandweg. In september 2021 zijn de kerk en het bijgebouw De Klepel na een verbouwing feestelijk heropend. In de kerkzaal staan rond het liturgisch centrum de stoelen in een moderne opstelling voor verschillende vormen van eigentijdse vieringen. Bovendien is de kerkzaal voorzien van een nieuwe audio- en video-installatie om diensten online uit te zenden. De Klepel biedt ruimte aan tal van kerkelijke activiteiten en is een gastvrije plek aan het plein voor voorbijgangers, buurtbewoners en gemeenteleden. Op loopafstand is er een pastorie beschikbaar.

Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn

De geschiedenis van de Marekerk in De Meern – oorspronkelijk een dorpsgemeente – gaat enkele eeuwen terug. De Utrechtse wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn de afgelopen 20 jaar het decor van het grootste nieuwbouwproject van Nederland. Dit heeft het karakter van de gemeente verbreed en biedt kansen en uitdagingen. De kerk groeit in een gebied waar het aantal inwoners toeneemt en de gemiddelde leeftijd daalt. Als Marekerk willen we samen met de andere kerken zichtbaar en gastvrij zijn naar de mensen om ons heen.