Klachten en vertrouwenspersoon

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Gemeenteleden behandelen elkaar met respect. Tóch zijn er in elke gemeente slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag of onveilige situaties. Er kunnen zich zaken voordoen waarvan u vindt dat deze niet goed gaan of u heeft het gevoel niet juist te worden behandeld. De Marekerk biedt u dan twee mogelijkheden om uw mening kenbaar te maken of probleem aan te kaarten.

Klacht

Als u een klacht heeft, kan het helpen om deze met een ouderling of diaken te
bespreken.

Vertrouwenspersoon

Er kunnen zich ook situaties voordoen waarover u graag met een onafhankelijk persoon wilt spreken of mailen. Hiervoor bieden wij u als Marekerk de mogelijkheid.