Nieuws!

Nieuwe dominee

5 september 2022

Enkele weken geleden heeft de kerkenraad van de Marekerk de leden kunnen meedelen dat het uitgebrachte beroep op ds. Annemarie Six-Wienen door haar is aanvaard.

Annemarie Six-Wienen zal haar werk in onze gemeente beginnen op 1 oktober 2022. In een speciale intrededienst op zondag 9 oktober zal zij aan onze wijkgemeente verbonden worden.

Na afloop van deze dienst is er in Vereenigingsgebouw De Zandweg gelegenheid om Annemarie Six-Wienen en haar gezin te ontmoeten, waarbij een hapje en een drankje worden geserveerd.

Ds. Annemarie Six-Wienen