“Want waar twee of drie mensen in mijn naam zijn, ben ik in hun midden”

Mattheus 18:20


Missie en visie marekerk


Predikant Marekerk


Organisatie Marekerk