Organisatie

Kerkenraad

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de Marekerk. Zij bestaat uit een aantal gemeenteleden en de predikant. Deze gemeenteleden zijn ambtsdragers: ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Opbouwen van de gemeente en de plaats van de kerk in de samenleving.
• Zorgen voor de gemeente Kerkdiensten en andere vieringen
• Onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen
• Vertalen van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen naar de situatie in de Marekerk.

Van links naar rechts: Jeffrey de Bie (jeugdouderling), ds. Annemarie Six-Wienen (predikant), Marjo Seldenrijk (diaken), Bram van der Zwan (ouderling-kerkrentmeester), Jan Gremmé (pastoraal ouderling), Arie Verburg (ouderling-kerkrentmeester), Justin Zwiers (jeugdouderling), Rik Tompot, (ouderling en voorzitter), Jaap van Leeuwen (diaken), Anne Marie Borgdorff (ouderling, beleid/visie), Nico Kriekaard (diaken), Marieke Hueting (ouderling/communicatie), Jürgen Hetharie (ouderling-kerkrentmeester), Margreet Ottink-Lagerweij (ouderling/scriba), Frans Baars (diaken), Nanny Koetsier (pastoraal ouderling) en op de voorgrond Adrie van der Stok (diaken) en Lenny Oosterom-van der Weijde (kerkelijk werker).

Diaconie

Het College van Diakenen ondersteunt de gemeente in de opdracht om haar stem te laten horen voor een rechtvaardige en duurzame samenleving en op te komen op voor mensen in nood. Het college bestaat uit een aantal diakenen van de wijkgemeenten Vleuten en De Meern. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:

• Bieden van financiële of praktische hulp
• Collecteren voor diaconale doelen
• Bedienen bij het Avondmaal
• Onderhouden van contacten met andere sociaal-maatschappelijke organisaties

Lees ook het beleidsplan 2021-2025 Diaconie in duurzaamheid.

Pastoraat

Het pastoraat biedt een open oog en een luisterend oor. Zij bestaat uit een predikant (vacature), een kerkelijk werker, de ouderlingen en andere gemeenteleden. Zij bezoeken gemeenteleden voor gesprekken waarin aandacht is voor geloof- en levensvragen, in het leven van alledag of rond bijzondere levensgebeurtenissen

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) schept en onderhoudt de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Zij bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters, kerkrentmeesters en vrijwilligers van de wijkgemeenten Vleuten en De Meern. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Beheren en onderhouden van de goederen en gebouwen
• Bijdragen aan beleidsplan, begroting en jaarrekening
• Zorgdragen voor personeel en personeelsbeleid
• Bijhouden en beheren van de registers en de archieven van de gemeente

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Marekerk. Zij bestaat uit de voorzitters van de diaconie, de kerkrentmeesters, de scriba en de predikant. Samen zij zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Afhandelen van formele en administratieve zaken
• Belsuiten over zaken die niet kunnen wachten tot een volgende kerkeraadsvergadering
• Voorbereiden van vergaderingen

Taizéviering
zondag
26 mei 2024
Rommelmarkt
vrijdag
20 september 2024
Rommelmarkt
zaterdag
21 september 2024
Taizéviering
zondag
26 mei 2024
Rommelmarkt
vrijdag
20 september 2024
Rommelmarkt
zaterdag
21 september 2024

Organisatie

Kerkenraad

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de Marekerk. Zij bestaat uit een aantal gemeenteleden en de predikant. Deze gemeenteleden zijn ambtsdragers: ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Opbouwen van de gemeente en de plaats van de kerk in de samenleving.
• Zorgen voor de gemeente Kerkdiensten en andere vieringen
• Onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen
• Vertalen van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen naar de situatie in de Marekerk.

Kerkenraad Marekerk De Meern

Diaconie

Het college van diakenen ondersteunt de gemeente in de opdracht om haar stem te laten horen voor een rechtvaardige en duurzame samenleving en op te komen op voor mensen in nood. Het college bestaat uit een aantal diakenen en andere vrijwilligers van de wijkgemeenten Vleuten en De Meern. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Bieden van financiële of praktische hulp
• Collecteren voor diaconale doelen
• Bedienen bij het Avondmaal
• Onderhouden van contacten met andere sociaal-maatschappelijke organisaties

Pastoraat

Het pastoraat biedt een open oog en een luisterend oor. Zij bestaat uit een predikant (vacature), een kerkelijk werker, de ouderlingen en andere gemeenteleden. Zij bezoeken gemeenteleden voor gesprekken waarin aandacht is voor geloof- en levensvragen, in het leven van alledag of rond bijzondere levensgebeurtenissen

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) schept en onderhoudt de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Zij bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters, kerkrentmeesters en vrijwilligers van de wijkgemeenten Vleuten en De Meern. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Beheren en onderhouden van de goederen en gebouwen
• Bijdragen aan beleidsplan, begroting en jaarrekening
• Zorgdragen voor personeel en personeelsbeleid
• Bijhouden en beheren van de registers en de archieven van de gemeente

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Marekerk. Zij bestaat uit de voorzitters van de diaconie, de kerkrentmeesters, de scriba en de predikant. Samen zij zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Afhandelen van formele en administratieve zaken
• Belsuiten over zaken die niet kunnen wachten tot een volgende kerkeraadsvergadering
• Voorbereiden van vergaderingen