Predikant

De predikant heeft een specifieke eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de vieringen, het pastoraat en toerusting en onderwijs. Gemeenteleden kiezen samen een predikant, zodat deze een passende invulling geeft aan het werk binnen de Marekerk. De predikant gaat ook af en toe voor in een andere plaats. Er gaan ook af en toe predikanten uit andere plaatsen voor in één van onze vieringen. Sinds september 2021 is er een vacature voor een voltijdspredikant.

Startzondag
zondag
5 september 2021
Ouderensoos
woensdag
15 september 2021
Stil worden
woensdag
15 september 2021
Startzondag
zondag
5 september 2021
Ouderensoos
woensdag
15 september 2021
Stil worden
woensdag
15 september 2021

Predikant

De predikant heeft een specifieke eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de vieringen, het pastoraat en toerusting en onderwijs. Gemeenteleden kiezen samen een predikant, zodat deze een passende invulling geeft aan het werk binnen de Marekerk. De predikant gaat ook af en toe voor in een andere plaats. Er gaan ook af en toe predikanten uit andere plaatsen voor in één van onze vieringen. Sinds september 2021 is er een vacature voor een voltijdspredikant.

zondag
5 september 2021
woensdag
15 september 2021
woensdag
15 september 2021
zaterdag
18 september 2021
zondag
19 september 2021
zaterdag
25 september 2021