Nieuws!

Palmpasen

9 april 2022

Dit jaar maken we van Palmpasen een gezamenlijke trektocht. We verzamelen ons tussen 09:4 en 10:00 uur op het Castellumplein voor koffie en limonade. Om 10.00 lezen we het intochtsverhaal van Jezus. Zingend wandelen we met elkaar achter de kinderen aan over het plein door de Klepel de kerkzaal in. Door deze gezamenlijke beleving verdiept de indruk van de weg die Jezus voor ons is gegaan!

Palmpasenstokken