Nieuws!

Startzondag 2022

5 september 2022

Zondag 11 september is het Startzondag. We beginnen het seizoen met een worshipdienst. Een gelegenheidsband gaat ons voor in lofprijzing en aanbidding via muziek en voorzang. Wil je thuis alvast naar de liederen luisteren? Dat kan via deze playlist op Spotify.

Naast de muziek komen er zes kernwaarden voor een kerk van alle generaties voorbij. Deze keer is er geen preek, maar zes momenten waarop deze kerkwaarden hoorbaar en zichtbaar worden gemaakt.

Wil jij een kerkelijke activiteit of kring onder de aandacht van de gemeente brengen? Dat kan via een presentatie vooraf en na de dienst. Stuur een korte tekst met afbeelding voor 7 september in naar pastoraalwerker@marekerkdemeern.nl.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten . Vind jij het leuk om een koek, taart of ander lekkers te bakken? Alle inbreng is welkom! Meld je aan bij  Jan Gremmé of bij onze koster Jolanda.

Startzondag 2022