Veilige kerk

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Gemeenteleden behandelen elkaar met respect. Tóch zijn er ook in kerkelijke gemeenten slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag of van een onveilige situatie. Er kunnen zich zaken voordoen waarvan u vindt dat deze niet goed gaan of u heeft het gevoel niet juist te worden behandeld.

Omgangsregels

Omgangsregels zijn afspraken in een groep over hoe je met elkaar omgaat. Die maak je met elkaar en je houdt elkaar eraan. In onze gemeente Vleuten-De Meern hebben we deze omgangsregels opgenomen in een gedragscode. Dit is een officieel document waarin staat wat de kerkenraden van de vrijwilligers en beroepskrachten verwachten, welk gedrag wel en welk gedrag niet geaccepteerd wordt.

Klacht of vertrouwenspersoon

De Marekerk biedt twee mogelijkheden om uw mening kenbaar te maken of om een probleem aan te kaarten.

  1. Contact met predikant, ouderling of diaken. Als u een klacht heeft of ergens mee zit, kan het helpen om dit met de predikant, ouderling of diaken te bespreken. 
  2. Contact met vertrouwenspersoon. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarover u graag met een onafhankelijk persoon wilt spreken of mailen. Hiervoor is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de classis Utrecht van de PKN.