Intrededienst ds. Six-Wienen

zondag
9 oktober 2022
14:30 -
16:00 uur
Kerkzaal Marekerk

Ds. Gerrit Ruitenburg en ds. Annemarie Six-Wienen leiden de intrededienst. Na afloop is er in Vereenigingsgebouw De Zandweg tijdens een hapje en een drankje gelegenheid om ds. Annemarie Six-Wienen en haar gezin te ontmoeten.